ภาพสไลด์กิจกรรม


วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

26 กรกฎาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 07.27 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 ยโสธร จำนวน 500 คน (บัส 11 คัน ตู้ 1 คัน กระบะ 2 คัน)
         1.2 พิจิตร จำนวน 576 คน (บัส 12 คัน ตู้ 1 คัน)
         1.3 สมุทรสาคร จำนวน 500 คน (บัส 10 คัน ตู้ 3 คัน)
         รวม 1,576 คน บัส 33 คัน ตู้ 5 คัน กระบะ 2 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งตรงข้ามกองสลาก เวลา 07.27 น. คือ สมุทรสาคร
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ