ภาพสไลด์กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

31 กรกฎาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 07.55 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 พะเยา จำนวน 408 คน (บัส 9 คัน ตู้ 4 คัน)
         1.2 ระนอง จำนวน 300 คน (บัส 7 คัน)
         1.3 ชุมพร จำนวน 524 คน (บัส 12 คัน)
         1.4 สมุทรสงคราม จำนวน 307 คน (บัส 6 คัน ตู้ 1 คัน)
         รวม 1,539 คน บัส 34 คัน ตู้ 5 คัน 
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งตรงข้ามกองสลาก เวลา 07.55 น. คือ สมุทรสงคราม
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ