ภาพสไลด์กิจกรรม


วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

1 สิงหาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 08.21 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 เพชรบูรณ์ จำนวน 709 คน (บัส 14 คัน ตู้ 3 คัน กระบะ 3 คัน)
         1.2 นครราชสีมา จำนวน 708 คน (บัส 15 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.3 สิงห์บุรี จำนวน 300 คน (บัส 7 คัน ตู้ 1 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.4 ยะลา จำนวน 622 คน (บัส 13 คัน ตู้ 1 คัน กระบะ 1 คัน)
         รวม 2,339 คน บัส 49 คัน ตู้ 5 คัน กระบะ 6 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณหน้ากองสลาก เวลา 08.21 น. คือ สิงห์บุรี
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ