ภาพสไลด์กิจกรรม


วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

2 สิงหาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 08.49 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 อุบลราชธานี จำนวน 728 คน (บัส 18 คัน)
         1.2 กาฬสินธุ์ จำนวน 651 คน (บัส 15 คัน ตู้ 15 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.3 ปราจีนบุรี จำนวน 346 คน (บัส 6 คัน ตู้ 3 คัน)
         1.4 หนองคาย จำนวน 512 คน (บัส 10 คัน)
         รวม 2,237 คน บัส 49 คัน ตู้ 4 คัน กระบะ 1 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งตรงข้ามกองสลาก เวลา 08.49 น. คือ หนองคาย
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ