ภาพสไลด์กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

3 สิงหาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 09.52 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 น่าน จำนวน 316 คน (บัส 7 คัน ตู้ 1 คัน)
         1.2 มหาสารคาม จำนวน 1,230 คน (บัส 25 คัน กระบะ 3 คัน)
         1.3 ขอนแก่น จำนวน 940 คน (บัส 19 คัน ตู้ 1 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.4 หนองบัวลำภู จำนวน 500 คน (บัส 11 คัน ตู้ 1 คัน)
         รวม 2,986 คน บัส 62 คัน ตู้ 3 คัน กระบะ 4 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณหน้ากองสลาก เวลา 09.52 น. คือ ขอนแก่น
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ