ภาพสไลด์กิจกรรม


วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

8 สิงหาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 09.11 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 บุรีรัมย์ จำนวน 1,100 คน (บัส 22 คัน ตู้ 2 คัน)
         1.2 กาญจนบุรี จำนวน 434 คน (บัส 9 คัน ตู้ 7 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.3 กระบี่ จำนวน 93 คน (บัส 2 คัน)
         รวม 1,627 คน บัส 33 คัน ตู้ 9 คัน กระบะ 1 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งตรงข้ามกองสลาก เวลา 09.11 น. คือ กระบี่
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          จ.กระบี่ มียอดประชาชนเดินทางเข้ามา
กราบถวายบังคมพระบรมศพฯ น้อยกว่าที่กำหนด เนื่องจากประชาชนในบางส่วนของจังหวัด ได้เดินทางเข้ามาโดยส่วนตัวบ้างแล้ว

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ