ภาพสไลด์กิจกรรม


วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

8 สิงหาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 10.08 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 อุดรธานี จำนวน 907 คน (บัส 19 คัน ตู้ 2 คัน)
         1.2 อุตรดิตย์ จำนวน 300 คน (บัส 6 คัน ตู้ 1 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.3 ราชบุรี จำนวน 512 คน (บัส 10 คัน ตู้ 1 คัน)
         รวม 1,719 คน บัส 35 คัน ตู้ 4 คัน กระบะ 1 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งตรงข้ามกองสลาก เวลา 10.08 น. คือ ราชบุรี
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          4.1 สภาพอากาศในช่วงเช้าวันนี้ มีฝนตก ทำให้ประชาชนเปียกฝนเล็กน้อย
          4.2 จ.อุตรดิตย์ มีรถบัสเสีย จำนวน 1 คัน ในระหว่างรอรับประชาชนเพื่อกลับภูมิลำเนาบริเวณหน้ากองสลาก โดยให้ประชาชนทยอยขึ้นรถบัสคันอื่นแทน ขณะนี้ได้ทำการซ่อมจนแล้วเสร็จและเดินทางกลับภูมิลำเนาเรียบร้อยแล้ว

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ