ภาพสไลด์กิจกรรม


วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

9 สิงหาคม 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 08.06 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 2 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 พิษณุโลก จำนวน 500 คน (บัส 10 คัน ตู้ 1 คัน)
         1.2 แพร่ จำนวน 300 คน (บัส 6 คัน ตู้ 1 คัน)
         รวม 800 คน บัส 16 คัน ตู้ 2 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณหน้ากองสลาก เวลา 08.06 น. คือ พิษณุโลก
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ