ภาพสไลด์กิจกรรม


วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

27 กันยายน 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 23.35 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 สตูล จำนวน 373 คน (บัส 8 คัน ตู้ 2 คัน)
         1.2 ฉะเชิงเทรา จำนวน 500 คน (บัส 11 คัน)
         1.3 นนทบุรี จำนวน 700 คน (บัส 14 คัน กระบะ 2 คัน) 
         รวม 1,573 คน บัส 33 คัน ตู้ 2 คัน กระบะ 2 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณถนนราชดำเนินฝั่งตรงข้ามกองสลาก เวลา 23.35 น. คือ  นนทบุรี
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ