ภาพสไลด์กิจกรรม


วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

28 กันยายน 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 21.57 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 ปัตตานี จำนวน 382 คน (บัส 9 คัน)
         1.2 สกลนคร จำนวน 744 คน (บัส 17 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.3 อ่างทอง จำนวน 305 คน (บัส 6 คัน ตู้ 1 คัน) 
         รวม 1,431 คน บัส 32 คัน ตู้ 1 คัน กระบะ 1 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณหน้ากองสลาก เวลา 21.57 น. คือ อ่างทอง
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ