ภาพสไลด์กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ

29 กันยายน 2560

ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่นำประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อเวลา 17.44 น. สรุปการปฏิบัติได้ดังนี้
      1. มีจังหวัดเดินทางมาร่วมฯ จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย
         1.1 ชัยภูมิ จำนวน 700 คน (บัส 15 คัน ตู้ 3 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.2 ระยอง จำนวน 510 คน (บัส 8 คัน ตู้ 2 คัน กระบะ 1 คัน)
         1.3 พังงา จำนวน 280 คน (บัส 7 คัน) 
         รวม 1,490 คน บัส 30 คัน ตู้ 5 คัน กระบะ 2 คัน
     2. จังหวัดสุดท้ายที่เดินทางออกจากจุดรับ - ส่ง บริเวณหน้ากองสลาก เวลา 17.44 น. คือ ระยอง
     3. ยังคงติดตามการเดินทางของจังหวัดต่างๆ จนกว่าจะรายงานการกลับถึงจังหวัด
     4. ปัญหาการปฏิบัติ
          -

          การอำนวยความสะดวกประชาชนจากต่างจังหวัดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานการปฏิบัติกันอย่างดี  สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่มีผลต่อการปฏิบัติ