ภาพสไลด์กิจกรรม


2-30 พฤศจิกายน 2560 นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

27 พฤศจิกายน 2560

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๒-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง