ภาพสไลด์กิจกรรม


1-31 ธันวาคม 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

3 มกราคม 2561

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

๑-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง