ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศิริรักษ์ เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561 โดยได้บริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน และ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

28 พฤษภาคม 2561

นายศิริรักษ์  เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน

พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและบุคลากรในสังกัด

ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2561

โดยได้บริจาคเงิน ณ มูลนิธิเด็ก อ.สามพราน และ วัดกลางบางพระ อ.นครชัยศรี

จ.นครปฐม  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561