ภาพสไลด์กิจกรรม


รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษ "หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยและบทบาทหน้าที่ของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 มิถุนายน 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษ  "หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยและบทบาทหน้าที่ของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" 8 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมนภาลัย อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อวิชา "หลักการบริหารจัดการสาธารณภัยและบทบาทหน้าที่ของนายอำเภอในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของผู้อำนวยการอำเภอ และหลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง

โดยผู้เข้าการอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ และปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู มุกดาหาร บึงกาฬ เลย นครพนม สกลนคร และอุดรธานี จำนวน 8 จังหวัด รวม 188 คน