ภาพสไลด์กิจกรรม


อธิบดีกรมการปกครอง / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กิจการกองอาสารักษาดินแดน"

24 มิถุนายน 2565

อธิบดีกรมการปกครอง / หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กิจการกองอาสารักษาดินแดน"

วันที่ 23 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "กิจการกองอาสารักษาดินแดน"  ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ผ่านกลไกของกรมการปกครอง  ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 78 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นายอำเภอ จำนวน 45 คน และข้าราชการสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวน 55 คน รวม 100 คน โดยมี นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ นางสาวรัตนา สรภูมิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย นายวัฒนศักดิ์ ศรรุ่ง เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี