ภาพสไลด์กิจกรรม


กรมการปกครอง และกองทัพบก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์อาวุธ จำนวน 2,160 กระบอก (ห้วงที่ 2)

28 มิถุนายน 2565

กรมการปกครอง และกองทัพบก ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์อาวุธ จำนวน 2,160 กระบอก (ห้วงที่ 2)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการกรมสรรพาวุธทหารบก  ชั้น 2 กรมสรรพาวุธทหารบก นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง/หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง/รองหัวฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฝ่ายกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ พลโท นพดล ศรีจันทร์สุข เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฝ่ายกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์อาวุธ จำนวน 2,160 กระบอก (ห้วงที่ 2) ระหว่าง กองทัพบก กระทรวงกลาโหม กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยมี นายสมชาย  เกียรติก้องแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน/ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมคณะผู้แทนกรมการปกครอง และคณะนายทหารของกรมสรรพาวุธทหารบก เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าวด้วย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายระยะเวลาการเบิกยืมอาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม. HK 33 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2,160 กระบอก ต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงการสนับสนุนยุทโธปกรณ์อาวุธ (ห้วงที่ 1) ระหว่าง กองทัพบก กระทรวงกลาโหม กับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ซึ่งได้สิ้นสุดระยะเวลาลงในวันที่ 30 กันยายน 2564