ภาพสไลด์กิจกรรม


ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

25 พฤศจิกายน 2565

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายกองเอก แมนรัตน์  รัตนสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน มอบหมายให้ นายกองโท สันติ ชูศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และคณะผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้แทนพร้อมกับคณะ นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ณ พระบรมราชานุสรณ์ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร