ภาพสไลด์กิจกรรม


มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

30 พฤศจิกายน 2565

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 06.30 น. นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 (รอบเช้า) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมมูลนิธิ ฯ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (รอบเช้า 50 ทีม) ร่วมในพิธี ฯ

ในเวลา 12.15 น. นายกองเอก แมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบหมายให้ นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ฯ ประจำปี 2565 (รอบบ่าย) ณ สนามฟลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีคณะกรรมมูลนิธิ ฯ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (รอบบ่าย 30 ทีม) ร่วมในพิธี ฯ

โดยวัตถุประสงค์ของจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลในครั้งนี้ ก็เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ ในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพ เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันฯ จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย