13. แผนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

เข้าชม 469 ครั้ง

14 กันยายน 2559


14 กันยายน 2559

13. แผนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ ลงวันที่ 8 กันยายน 2559 (13. แผนรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของชาติ)