ลิขสิทธิ์ © 2020กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สงวนลิขสิทธิ์
ติดต่อ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200 โทร. 0-2225-8051 ต่อ 240-248
ออกแบบและพัฒนาเว็บเพจโดย ส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง E-mail : dopa.hr@hotmail.com