กรมการปกครอง มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการ ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (เฉพาะราย)

ส่วนประเมินและทะเบียนประวัติ (สทป.) 02-225-8051 ต่อ 239 - 248

7 เมษายน 2565

กรมการปกครองมีคำสั่ง ที่ 682/2565 แก้ไขคำสั่งเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวสำหรับข้าราชการตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับการแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้