เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

16 มกราคม 2562


16 มกราคม 2562

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 100 ราย