เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง

16 มกราคม 2562

กรมการปกครอง เรียกรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562