กรมการปกครอง ได้มีคำสั่งแก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่ง ที่ 1620/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย

7 ตุลาคม 2564

กรมการปกครอง ได้มีคำสั่ง ที่ 1620/2564 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 แก้ไขคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ กรณีเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดปัจจัยเงินเดือน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 2 ราย