ภาพสไลด์กิจกรรม


ผุ้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ร่วมต้อนรับ รองอธิบดีกรมการปกครอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

11 ตุลาคม 2562

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.09 น. ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายสมหวัง พ่วงบางโพธิ์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้ากราบสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ “รองอธิบดีกรมการปกครอง” โดยมี ร้อยเอกจักเรศ พิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรกรมการปกครอง ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ