ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพื้นที่ จชต. "หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

18 กุมภาพันธ์ 2563

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

          นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ประธานพิธีปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.)      ในพื้นที่ จชต. "หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน" รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

          โดยมี นายพัชระ สิมะเสถียร ผอ.สกม. สน.มน. กล่าวรายงาน ประธานได้มอบโล่เกียรติยศ แก่ผู้เข้ารับรางวัลนักเรียนดีเด่น จำนวน ๓ คน และประธานพร้อมผู้มีเกียรติร่วมกันมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าว  จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน