ภาพสไลด์กิจกรรม


นายพัชระ สิมะเสถียร เป็นประธานตรวจการจ้างงานก่อสร้าง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

30 มีนาคม 2564

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 นายพัชระ  สิมะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน เป็นประธานตรวจการจ้างงานก่อสร้าง งวดสุดท้าย ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกอบรมมวลชน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์