ภาพสไลด์กิจกรรม


1 ธันวาคม "วันดำรงราชานุภาพ"

9 ธันวาคม 2564

อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหาร วางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2564

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 07.00 น. ณ พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายปกครองท้องที่ ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบงาน นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายการทะเบียนและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะผู้บริหาร ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี 2564 หรือ 1 ธันวาคม “วันดำรงราชานุภาพ”

โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี