ภาพสไลด์กิจกรรม


อปค.ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

9 ธันวาคม 2564

นายธนาคม จงจิระ อปค. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอปค. นายศรัญย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผอ.สน.มน. และผู้บริหารระดับสูงของ ปค. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับ 1.การป้องกัน ปราบปรามและจับกุมผู้หลบหนีเข้าเมืองของพนักงานฝ่ายปกครอง 2.โครงการสำคัญของกรมการปกครอง(10 flagships to DOPA ALL Smart 2022) 3.การใช้ระบบITพัฒนาโปรแกรมการรับคำร้องขอมีสถานะคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย