ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

28 ธันวาคม 2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 07.30 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน พร้อมด้วยนายพัชระ สิมะเสถียร ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน และว่าที่ร้อยตรี ชยพล อัครจิรากุล ผู้อำนวยการส่วนการข่าว ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษก เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ