ภาพสไลด์กิจกรรม


นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผอ.สน.มน. ร่วมงานวันรำลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย 1 เมษายน 2565 ครบ 130

7 เมษายน 2565

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง  วางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชา   นุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมีนายศรัณย์ศักด์  ศรีเครือเนตร      ผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายใน  และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ ของกรมการปกครองร่วมในพิธี