ภาพสไลด์กิจกรรม


********** สงกรานต์ ๒๕๖๑ **********

11 เมษายน 2561

smiley     เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย นายวีรรัตน์  ธีรมิตร ผอ.สอธ. และข้าราชการ พนักงาน ในสังกัด สอธ. ร่วมรดน้ำขอพรจากท่านพิริยะ  ฉันทดิลก ผอ.สน.สก. เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิตและการทำงาน