ภาพสไลด์กิจกรรม


การออกตรวจติดตามแนะนำงานด้านการอำนวยความเป็นธรรม ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

12 มิถุนายน 2562

การออกตรวจติดตามแนะนำงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ การไกล่เกลี่ยประนอนข้อพิพาททางแพ่งและทางอาญา การชันสูตรพลิกศพของฝ่ายปกครอง และงานข้อมูลข่าวสารของราชการ และรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรง