“ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลอาญารูปแบบใหม่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงระวัง”

นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง

เข้าชม 635 ครั้ง

11 มีนาคม 2562


15 มีนาคม 2562

"ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ศาลอาญารูปแบบใหม่ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐพึงระวัง"