ภาพสไลด์กิจกรรม

ภาพสไลด์กิจกรรม


สัมมนา จนท. ผู้รับผิดชอบการดูแลฯ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน (จ.ขอนแก่น)

23 ธันวาคม 2559

ท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ร.อปค. ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น วันที่ 22 ธันวาคม 2559