ภาพสไลด์กิจกรรม

ภาพสไลด์กิจกรรม


นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่

24 มิถุนายน 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ และ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย