ภาพสไลด์กิจกรรม

ภาพสไลด์กิจกรรม


สัมมนา จนท. ผู้รับผิดชอบการดูแลฯ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

18 พฤศจิกายน 2559

พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันสาธารณาสมบัติของแผ่นดิน ณ โรงแรมโกดเด้น บีช ชะอำ วันที่ 17 พฤศจิกายน2559 โดยท่านชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง