กลุ่มงานวินัย

มีหน้่าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการดำเนินการทางวินัย งานร้องทุกข์ กล่าวโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การตรวจสอบการพิจารณาคำร้องทุกข์ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ คำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง การอุทธรณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ออกหรือให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ๋บ้าน เนื่องจากบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ตลอดจนการให้คำปรึกษาหารือแก่จังหวัดอำเภอ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับปัญชามอบหมาย โดยแบ่งโครงสร้างภายใน ดังนี้

1. ฝ่ายวินัย 1 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการดำเนินการทางวินัย งานร้องทุกข์กล่าวโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การตรวจสอบกรพิจารณาคำร้องทุกข์ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ คำสั่่งให้ออกจากตำแหน่ง การอุทธรณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ออกหรือให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากบกพร่องในหน้าที่หรือ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ตลอดจนการให้คำปรึกษาหารือแก่จังหวัด อำเภอ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ประกอบด้วย จังหวัด เชียงราย ตาก น่าน พิจิตร เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร กระบี่ ตรัง ปัตตานี พัทลุง ยะลาสงขลา สุราษฎร์ธานี กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บึงกาฬ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร หนองคาย อุดรธานี กาญจนบุรี นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี จันทบุรี ตราด ระยอง สมุทรปราการ และ สมุทรสงคราม

2. ฝ่ายวินัย 2

  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการดำเนินการทางวินัย งานร้องทุกข์กล่าวโทษกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน การตรวจสอบกรพิจารณาคำร้องทุกข์ การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ คำสั่่งให้ออกจากตำแหน่ง การอุทธรณ์ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ออกหรือให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เนื่องจากบกพร่องในหน้าที่หรือ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ตลอดจนการให้คำปรึกษาหารือแก่จังหวัด อำเภอ เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การร้องทุกข์ การอุทธรณ์ประกอบด้วย จังหวัด เชียงใหม่ นครสวรรค์ พะเยา พิษณุโลก แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุทัยธานี ชุมพร นราธิวาส พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นครศรีธรรมราช ขอนแก่น นครพนม บุรีรัมย์ มหาสารคาม ยโสธร เลย สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุบลราชธานี อำนานเจริญ ชัยนาท นนทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก สระแก้ว และ สมุทรสาคร