ไฟล์ประกอบการบรรยาย โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน

เข้าชม 21130 ครั้ง

18 พฤศจิกายน 2559


3 กุมภาพันธ์ 2560

 เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานในการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน