เป็นหน่วยงานสนับสนุนการนำนโยบายของกรมการปกครองให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสมชัย คล้ายทับทิม

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล


ปฏิทินกิจกรรม