วันที่ 23 กย. 60 เวลา 00.30 น. ศอ.กต.โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง กรมควบคุมโรค ปปส. สรรพสามิต และ กทม. เข้าตรวจสอบย่านสถานบริการดิโอโซน ข้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจาคุณทหารลาดกระบัง

เข้าชม 360 ครั้ง

25 กันยายน 2560

วันที่ 23 กย. 60 เวลา 00.30 น. ศอ.กต.โดยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน บูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง  กรมควบคุมโรค ปปส. สรรพสามิต และ กทม. เข้าตรวจสอบย่านสถานบริการดิโอโซน ข้างมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองนักศึกษา พบร้าน Chic bar และร้าน Climax ปล่อยปละให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปีเข้าไปใช้บริการ จำนวนรวม 16 คน

โดยร้าน Chic bar เปิดเป็นสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับบุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 15 คน และพบคนไม่พกบัตรประชาชนอีก จำนวน 14 คน 
และมีการส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการที่ผิดกฎหมาย(จัดโปรโมชั่น)
เจ้าพนักงานจึงทำการจับกุมส่ง พนักงานสอบสวน สภ.ลาดกระบัง ดำเนินคดีตามกฎหมาย
และจะได้เสนอให้สั่งปิดร้าน Chic bar และร้าน Climax เป็นเวลา 5 ปี ตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 ต่อไป