ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองในจังหวัดชัยภูมิ

27 มีนาคม 2559 - 28 มีนาคม 2559

เข้าชม 331 ครั้ง

2 พฤษภาคม 2559

 (อาทิตย์ ที่ 27 มีค.59)
นายรณรงค์ ทิพย์ศิริ
ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ สน.สก.
และคณะ

ได้มาฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
ให้กับพนักงานฝ่ายปกครองในจังหวัดชัยภูมิ ในการวางแผน / จับกุม / สอบสวน 
คดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายปกครอง

ซึ่งจังหวัดชัยภูมิร้องขอ
ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาของพนักงานฝ่ายปกครอง จังหวัดชัยภูมิ

โดยมีการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในข้อกฎหมาย / เทคนิคการปฏิบัติ / ประสบการณ์ / และพาออกปฏิบัติจริง 
(จับจริง / สอบจริง / ส่งฟ้องจริง)

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 115 คน