การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามคำสั่งหน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ จังหวัดอุดรธานี

21 มิถุนายน 2559 - 23 มิถุนายน 2559

เข้าชม 383 ครั้ง

13 กรกฎาคม 2559


13 กรกฎาคม 2559

สน.สก. จัดฝึกอบรม (เชิงปฏิบัติการ) ‪#‎การจัดชุดปฏิบัติการ‬ ให้กับพนักงานฝ่ายปกครอง จ.อุดรธานี ระหว่างวันที่ 21-23 มิ.ย. 2559 โดยฝึกภาคปฏิบัติแบบ Learnig by doing การตรวจและจับกุม ด้วยเทคนิคเดียวกับ ‪#‎ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง‬ ซึ่งครั้งนี้ได้ฝึกภาคปฏิบัติในการสืบสวน ล่อซื้อ และจับกุมบ่อนการพนัน จำนวน 1 แห่ง และสถานบริการผิดกฎหมาย จำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ หากจังหวัดใดมีความสนใจที่จะฝึกภาคปฏิบัติเช่นนี้ ‪#‎อุดรโมเดล‬ สามารถมีหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนจาก สน.สก. ได้ โดยงบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด สน.สก. จักเป็นผู้รับผิดชอบเอง