การดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558

9 กรกฎาคม 2559 - 10 กรกฎาคม 2559

เข้าชม 1472 ครั้ง

13 กรกฎาคม 2559

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2559) ระหว่าง 01.30 - 02.30 น. ชุดเฉพาะกิจตรวจสอบและจับกุมผู้ฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า  คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 นำโดยศาสตจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ฝ่ายเลขานุการดำเนินงานตามคำสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558) พล.ต.ท. อนันต์ ศรีพิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. และนายมานะ สิมมา ผอ.ส่วนการสอบสวนคดีอาญา กรมการปกครอง นำกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง, อำเภอเมืองนนทบุรี, กองบังคับการกองปราบ, กองบังคับการปราบปรามความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์, กรมสรรพสามิต, กรมควบคุมโรค  และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กว่า 100นาย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่ดำเนินการคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งพบการกระทำผิดฝ่าฝืนต่อกฎหมาย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.ร้านคูเปอร์ ย่านพระราม 5 พบการกระทำผิด ดังนี้

(1) จำหน่ายสุราเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253, พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 30 (3) และ/หรือ (5) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

(3) ฝ่าฝืนคำสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

2.ร้านซุปหน่อไม้ ภายในซอยงามวงศ์วาน 22 พบการกระทำผิด ดังนี้

(1) จำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 17 แห่งพ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493

(2) จำหน่ายสุราโดยไม่ปิดอากรสุรา ตามมาตรา 34 แห่ง พ.ร.บ.สุรา พ.ศ.2493

(3) มีไว้จำหน่าย ครอบครองสินค้าต้องห้าม (บารากู่) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ กำหนดบารากู่ฯ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 และ พ.ร.บ.การนำออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 (บารากุ 38 หม้อ)

จึงได้ทำการจับกุมเจ้าของสถานประกอบการทั้ง 2 แห่ง พร้อมพยานหลักฐาน นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี เพื่อดำเนินคดี และเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพิจารณามีคำสั่งปิด ต่อไป