การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เข้าชม 284 ครั้ง

31 ตุลาคม 2560


31 ตุลาคม 2560

แจ้งความประสงค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการรักษาความสงบเรียบร้อยในอำนาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง (Learning by Doing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้กรมการปกครองพิจารณาดำเนินการฯ