แบบตรวจสถานประกอบการฯ

เข้าชม 401 ครั้ง

7 กุมภาพันธ์ 2561


9 กุมภาพันธ์ 2561

แบบตรวจ สถานประกอบ ได้แก่

 

- แบบตรวจร้านค้าของเก่า

- แบบตรวจร้านค้าของเก่า กรณีตั้งร้านใหม่

- ตัวอย่างการลงรายการสมุดบัญชีผู้ทำการค้าของเก่า

- แบบตรวจโรงแรม

- แบบทะเบียนผู้พักโรงแรม (ร.ร.3 ,ร.ร.4)

- แบบตรวจโรงรับจำนำ

- แบบตรวจสถานบริการ