งป.750 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รายการค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สำหรับไตรมาสที่ 3-4 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง

26 มีนาคม 2561

เข้าชม 194 ครั้ง

ด่วนที่สุด