งป.753 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 รายการค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สำหรับไตรมาสที่ 3-4 ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 76 แห่ง

27 มีนาคม 2561

เข้าชม 163 ครั้ง

ด่วนที่สุด