งป.758-759 สน.ปท. โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัด... (กบร.จังหวัด) ไปตั้งจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัด 32 แห่ง

28 มีนาคม 2561

เข้าชม 176 ครั้ง

ด่วนที่สุด